استفاده از fixed برای ویژگی position

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

اگر با مرورگر NEtscape یا مرورگرهایی مثل Firefox و Opera از این صفحه بازدید کنید محتویات این DIV در میانه صفحه و سمت راست آن به نمایش در می آیند.