رویدادهای مربوط به صفحه کلید

برای مشاهده مثال onkeypress در کادر زیر متنی را تایپ کنید:

برای مشاهده مثال onkeyup در کادر زیر یک حرف را تایپ کنید و دکمه را تا مدتی رها نکنید:

برای مشاهده مثال onkeydown در کادر زیر متنی را تایپ کنید:

برای بازگشت به صفحه قبلی اینجا را کلیک کنید.