Window Events

به صفحه آزمایشی برای رویدادهای مربوط به پنجره مرورگر خوش آمدید.

اگر پیغام خوش آمد گویی اول صفحه را مشاهده نکرده اید جاوا اسکرپت در مرورگر شما غیر فعال است.
برای مشاهده رویداد onresize باید اندازه پنجره را تغییر دهید.
 

 

برای مشاهده رویداد onunload و بازگشت به صفحه قبلی اینجا را کلیک کنید.

می توانید با بستن این پنجره هم پیغام مربوط به رویداد onunload را مشاهده کنید.