این متن پس از کلیک کردن دکمه Ok نمایش داده می شود.