نحوه ایجاد کادر برای عناصر صفحه با استفاده از استایل

کادر (Boder)

border-style

با استفاده از استایل ما می توانیم برای اجزای یک صفحه کادر ایجاد کنیم. با استفاده از پارامتر border-style می توانیم مشخص کنیم که آیا می خواهیم کادر داشته باشیم یا نه، و اگر می خواهیم نوع کادری را که می خواهیم ایجاد کنیم مشخص کنیم. در اینجا می توانید برخی از مقادیری را که می توانیم برای border-style استفاده کنیم را ببینید:

 1. none
  با استفاده از این مقدار تعیین می کنیم که نمی خواهیم کادر داشته باشیم. در صورتی که مقداری غیر از none تعیین شود کادر خواهیم داشت.
   
 2. solid
   
  This DIV have a solid border

 3. dashed
   
  This DIV have a dashed border

 4. dotted
   
  This DIV have a dotted border

 5. double
   
  This DIV have a double border

 6. groove
   
  This DIV have a groove border

 7. hidden
   
  This DIV have a hidden border

 8. inset
   
  This DIV have a inset border

 9. outset
   
  This DIV have a outset border

 10. ridge
   
  This DIV have a ridge border

همانطور که می بینید عرض این کادرها بیش از آن چیزی است که ما نیاز داریم چون ما برای این کادرها عرضی مشخص نکردیم. اگر بخواهیم عرض این کادرها به اندازه مشخصی باشد باید از پارامتر width که قبلاً با آن آشنا شدیم استفاده کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

<div style="width:300px; border-style:solid">برای این کادر عرض 300 پیکسل تعیین شده است.</div>

نتیجه به این صورت خواهد بود:

برای این کادر عرض 300 پیکسل تعیین شده است.


border-width

این پارامتر به ما اجازه می دهد تا میزان ضخامت کادرها را تعیین کنیم. این پارامتر می تواند مقادیر زیر را داشته باشد:

 1. مقدار عددی بر حسب پیکسل
  در این روش می توانیم مقدار ضخامت کادر را بر حسب پیکسل تعیین کنیم. به مثال زیر توجه کنید:
  <div style="border-style:solid; border-width:10px">این کادر 10 پیکسل ضخامت دارد</div>
  این هم کادر به دست آمده:
   
  این کادر 10 پیکسل ضخامت دارد

 2. thin
  این مقدار باعث خواهد شد تا کادر ما باریک باشد. مانند زیر:
  <div style="border-style:solid; border-width:thin">ضخامت این کادر thin در نظر گرفته شده است.</div>
  این هم کادر به دست آمده:
   
  ضخامت این کادر thin در نظر گرفته شده است.

 3. thick
  این مقدار به ما یک کادر ضخیم خواهد داد. به مثال زیر توجه کنید:
  <div style="border-style:solid; border-width:thick">ضخامت این کادر thick در نظر گرفته شده است.</div>
  نتیجه به صورت زیر خواهد بود:
   
  ضخامت این کادر thick در نظر گرفته شده است.


border-color

شما می توانید در صورت تمایل رنگ کادرهای خود را تغییر دهید. برای این کار باید از پارامتر border-color استفاده کنید. برای مقدار این پارامتر می توانید از نام رنگها استفاده کنید. در صورتی که از نام رنگها استفاده کنید فقط می توانید از تعداد کمی از رنگها استفاده کنید. راه دیگری که برای انتخاب رنگ وجود دارد استفاده از معادل هگزادسیمال رنگها است که نسبت به نام رنگها انعطاف پذیری بیشتری دارد. اگر جدول معادل هگزا دسیمال رنگها را می خواهید اینجا را کلیک کنید.
به یک نمونه برای تغییر رنگ کادر توجه کنید:

استفاده از نام رنگها:

<div style="border-style:solid; border-color:green">این کادر به رنگ سبز خواهد بود.</div>
این کادر به رنگ سبز خواهد بود.

استفاده از معادل هگزا دسیمال رنگها:

<div style="border-style:solid; border-color:#008000">این کادر به رنگ سبز خواهد بود.</div>
این کادر به رنگ سبز خواهد بود.

نظرات بازدید کنندگان
نویسنده : هدیه
سلام مطالبتون خیلی مفید بود" خیلی ممنونم"
 
نویسنده : حميد رضا
خيلي مچكر و ممنونم اين مقاله
چون باعث شد من از استاد خودم يك مثبت بگيرم .
                                                                             بازم ممنونم .