ویژگیهای متن در CSS

در این قسمت برخی از ویژگیهای متن را که در CSS استفاده می شوند به شما معرفی می کنیم. با کمک این ویژگیها می توانیم نحوه قرار گرفتن متن در صفحه، فاصله بین حروف و بسیاری از خواص یک متن را تغییر دهیم.

 

letter-spacing

ین ویژگی به ما اجازه می دهد تا فاصله میان حروف یک کلمه را در یک متن تعیین کنیم. این ویژگی می تواند مقادیری را در مقیاس پیکسل به خود بگیرد یا از مقدار normal استفاده کند. گزینه پیش فرض برای این ویژگی همان normal است. در اینجا به ذکر یک مثال در مورد این ویژگی می پردازیم:

فرض کنید می خواهیم از این ویژگی برای متن موجود در یک تگ DIV استفاده کنیم:

<div style="letter-spacing:5px">
حروف این متن با فاصله 5 پیکسل از یکدیگر نمایش داده خواهند شد.
</div>

نتیجه را به صورت زیر مشاهده خواهید کرد:

حروف این متن با فاصله 5 پیکسل از یکدیگر نمایش داده خواهند شد.

 


text-align

این ویژگی به ما اجازه می دهد تا نحوه قرارگیری قسمتی از متن را از لحاظ راست چین، چپ چین یا وسط چین بودن تنظیم کنیم.

این ویژگی می تواند مقادیر زیر را به مورد استفاده قرار دهد:

 • left :
  با استفاده از این مقدار می توانیم محتویات یک تگ را در سمت چپ صفحه نمایش دهیم.
  right :
  این قدار معین می کند که محتویات یک تگ باید در سمت راست صفحه نمایش داده شوند.
 • center :
  این مقدار محتویات یک تگ را به صورت وسط چین تعریف میکند.

برای مثال اگر می خواهید متنی که در یک DIV قرار دارد به صورت چپ چین نمایش داده شود می توانیم از این ویژگی به مانند زیر استفاده کنیم:

<div style="text-align:left; border:thin dashed #00CCFF">محتویات این DIV در سمت چپ صفحه نمایش داده می شوند.</div>

نتیجه به صورت زیر خواهد بود:

محتویات این DIV در سمت چپ صفحه نمایش داده می شوند.

 


text-decoration

این ویژگی به ما اجازه می دهد تا برای قسمت خاصی از متن خاصیتهای از قبیل زیرخط تعریف کنیم. مثلاً فرض کنید می خواهیم یک متن را با خطی بالای آن به وجود بیاوریم. در اینجام می توانیم از این ویژگی به صورت زیر استفاده متین:

<div style="text-decoration: overline">به این متن توجه کنید!!</div>

این هم نتیجه:

به این متن توجه کنید!!

این ویژگی چندین مقدار دارد که در اینجا به آنها می پردازیم:

 • none :
  این گزینه به صورت پیش فرض بر روی متن اعمال می شود (البته برای لینکها به صورت پیش فرض underline اعمال می شود) و در نتیجه آن متنها به صورت ساده و معمولی نمایش داده می شوند. در صورتی که بخواهیم لینکهایی در متن ما بدون زیر خط نشان داده شوند می توانیم از این گزینه برای تگ لینک استفاده کنیم.
 • underline :
  از این گزینه می توان برای زیر خط دار کردن متنها استفاده کرد.
 • overline :
  این گزینه برای نمایش خط بالای متن استفاده می شود.
 • line-through :
  این گزینه یک خط را در میانه متن ایجاد می کند و آنرا به صورت خط خورده نشان می دهد.
 • blink :
  از این گزینه می توانیم برای چشمک زن کردن متن استفاده کنیم. البته این گزینه توسط مرورگر اینترنت اکسپلورر حمایت نمی شود و فقط در مرورگرهای Netscape نمایش داده می شود.

در اینجا یک لینک را می بینید که با استفاده از ویژگی بالا بدون زیر خط نمایش داده می شود:

<a href="#example" style="text-decoration:none>متن مورد استفاده در لینک</a>

این هم لینک بدون زیر خط:

متن مورد استفاده در لینک

Webcam Surveyor


نظرات بازدید کنندگان
نویسنده : میرداماد
فقط سی اس اسسسسسسسسسسسس . مرسییی